Klat

BỘ ĐỀ THI KLAT QUA CÁC NĂM

Đăng ngày: 15/07/2019

Kỳ thi KLAT - kiểm tra năng lực tiếng Hàn, được Chính phủ Hàn Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ủy quyền cho Cục Nghiên cứu Giáo dục Hàn Quốc thực hiện, đây là một kỳ thi quốc tế về...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI KLAT

Đăng ngày: 13/07/2019

Klat vẫn tổ chức đều đặn các kỳ thi ở Việt Nam tại TP.HCM và Hà Nội, về địa điểm thi tại Hà Nội có thể sẽ thay đổi từng kỳ theo như sự thống nhất của tổng bộ Klat tại Hàn Quốc và...

KLAT- KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG HÀN

Đăng ngày: 10/07/2019

KLAT - kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn, được Chính phủ Hàn Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ủy quyền cho Cục Nghiên cứu Giáo dục Hàn Quốc thực hiện, đây là một kỳ thi quốc tế về...

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA KLAT

Đăng ngày: 10/07/2019

Những ưu điểm của Klat Phân loại KLAT Bộ phận quản lý Dưới sự chỉ đạo và quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch Cơ quan chủ quản Viện đánh giá năng lực tiếng Hàn tổ...

TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CẤP KLAT

Đăng ngày: 10/07/2019

■ Cấu trúc của KLAT Tên Trình độ Cấp (Bậc) Điểm Hình thức Câu hỏi Điểm tối đa Thời gian (phút) Số giờ học B-KLAT Tổng quan Cấp 1 92 - 139 140 -...